חמצן 6% למספרה – גלון 4 ליטר

45

חמצן למספרה
מכיל 4 ליטר
בריכוז – 6%